fredag 11. november 2011

Trøblete kalesjemontering!

Alf Hansen lagar fine kalesjar, men dei tre eg til no har vore bort i har alltid vore noko kluss med og det slo sjøvlsagt til igjen. Bøylane er for lange og vinkelen på taket er ikkje riktig. Det siste gjorde at det såg greit ut bak, men kalsjen kryp oppover framover heilt til den akkurat går over kanten framme. No lyt me ta ned heile kalesjen ned 2-4 cm, samtidig som me tek litt på den fremste bøylen for å få den rett nede.

I teorien enkelt, men det tar tid før ein klarer å bestemme seg for kvar ein skal sage og skru samtidig som tida renn fort no, levering søndag og 60-årsdag i morgon, men stiller med friskt mot i morgon tidleg så får me sjå om det lar seg ordne på nokre laurdagstimar, hvis ikkje blir det båtlevering med halvferdig montering av kalesjen. Håpar me unngår det!

NB har ikkje tatt seg brye med å lage ein stad du kan tre inn kalejsen i sporet som går i vindskjermen så det lyt ein lage sjølv...


Silikonspray er greit å ha, det vart rimelig knapt å få kalejsen rundt i svingane på vindskjermen


Sålangt så bra...

Her har me stramma opp kalesjen bak, perfekt...


Så dukka problemet opp som me burde ha oppdaga tidlegare, men bøylane er montert på millimeteren etter boka, Alf H er også enig i at dette er feil...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar